Öðrenci Taþýmacýlýðý

Öðrencilerimizin zamanýnda, konforlu ve güvenilir bir þekilde okullarýna ulaþtýrmak bu konudaki asli görevlerimizdir. Taþýnan tüm personel ve öðrencilerimiz ferdi kaza sigortasý kapsamýna alýnýr. Bunun yaný sýra "DERVÝÞOÐLU TURÝZM" ISO ve TSE belgeli deneyimi bulunan kurumsal bir þirkettir. Yetiþmiþ eðitimli, dürüst ve güvenilir kadromuzla siz deðerli müþterilerimize hizmet vermekteyiz.

ÖÐRENCÝ TAÞIMACILIÐI TALEP FORMU ÝÇÝN TIKLAYIN


Tüm Araçlarýmýz GPRS takip sistemi ile izlenmektedir.

Bu sayfa 3650 defa izlendiÝLETÝÞÝM:
Derviþoðlu Turizm Taþýmacýlýk
Adres: Atýfbey Mh, Hüseyin Tülü Ýþ Merkezi, 5. Sk. No:31/205,
35410 Gaziemir / ÝZMÝR
Telefon: 0 232 251 47 50
GSM:    0 532 273 07 02
e-mail: info@dervisogluturizm.comtasarým ve kodlama www.portakalweb.net