Kurumsal

HAKKIMIZDA
1979 yýlýnda servis, personel ve turist taþýmacýlýðý amacý ile faaliyete geçmiþ olup kendini sürekli geliþtirerek  kaliteli hizmet ve güvenli taþýmacýlýk konusunda hizmete devam etmektedir. . 

 

MÝSYONUMUZ
Kendini sürekli yenileyerek, müþteri memnuniyetini ve güvenliðini en önemli hedef olarak görüp, ulaþýmda mükemmelliði saðlamak, sektördeki lider konumumuzu korumak ve kontrollü büyümeyi sürdürüp topluma istihdam imkanlarý saðlamaktýr. 

 

VÝZYONUMUZ
Ulaþýmda mükemmelliði saðlayýp, lider konumumuzu sürdürmek ve yeni sektörlerde faaliyet gösterip turizm ve taþýmacýlýk sektörünü uluslararasý pazarlara taþýmaktýr.

Bu sayfa 4123 defa izlendiÝLETÝÞÝM:
Derviþoðlu Turizm Taþýmacýlýk
Adres: Atýfbey Mh, Hüseyin Tülü Ýþ Merkezi, 5. Sk. No:31/205,
35410 Gaziemir / ÝZMÝR
Telefon: 0 232 251 47 50
GSM:    0 532 273 07 02
e-mail: info@dervisogluturizm.comtasarým ve kodlama www.portakalweb.net